Jaim Design

2016

Wettelijk Minimumloon 2016
In onderstaand overzicht de minimumlonen per 1 januari 2016.
Leeftijd – Per maand – Per week – Per dag
23 jaar+ € 1.524,60 € 351,85 € 70,37
22 jaar € 1.295,90 € 299,05 € 59,81
21 jaar € 1.105,35 € 255,10 € 51,02
20 jaar € 937,65 € 216,40 € 43,28
19 jaar € 800,40 € 184,70 € 36,94
18 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02
17 jaar € 602,20 € 139,00 € 27,80
16 jaar € 526,00 € 121,40 € 24,28
15 jaar € 457,40 € 105,55 € 21,11

Aanslaggrens voor de Inkomstenbelasting 2016:
De grens voor een teruggaaf op verzoek en/of voor opleggen van een aanslag zijn gelijk gebleven. De grens voor teruggaaf op verzoek, voor te veel ingehouden loonheffing en premie volksverzekering is
€ 14,– De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is € 45,–. Onder dit bedrag krijgt een nihil aanslag (niets te betalen)

Toeslagen in 2016
Kinderopvangtoeslag: Voor het 1e en 2e kind krijgt u in 2016 meer toeslag. Het 1e kind is het kind dat de meeste uren naar de opvang gaat. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.

Zorgtoeslag:
De zorgtoeslag gaat omhoog. Bij een inkomen onder de € 19.000 bedraagt deze voor een alleenstaande € 83,–. Met toeslagpartner € 158,–.

Kindgebonden budget:
Iedereen krijgt iets meer kindgebonden budget. Hebt u 2 of meer kinderen? Dan krijgt u in 2016 nog meer kindgebonden budget.

Controleer op uw laatste beschikking of een correct inkomen is gebruikt. Klopt dit niet, wijzig dit inkomen dan direkt. Voorkomen is beter dan genezen>

Voor informatie over toeslagen klikt op deze link:
toeslagen.

WIJZIGINGEN INKOMSTENBELASTING EN AFTREKPOSTEN 2016
*Afbouw hypotheekrenteaftrek
In 2016 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de 4e belastingschijf (52%) kunnen worden afgetrokken met 1,5%-punt (1%) verlaagd.
In 2016 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten m.b.t. een eigen woning 50,5%, voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van schijf 4 (52%) Dit percentage wordt jaarlijks met 0,5% afgebouwd.

Kamerhuurvrijstelling
De vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt € 5.069.

Informatieplicht bij eigenwoningschuld
In de voorafingevulde aangifte vindt u reeds de betaalde hypotheekrente. Heeft u een eigenwoningschuld bij een familielid of eigen BV dan kan deze schuld in de aangifte worden opgenomen. U hoeft geen aparte bijlage(n) meer mee te sturen.

*Belasting- en invorderingsrente
De belasting- en invorderingsrente bedraagt 4%.

*Giften aftrekbaar zonder notariële akte
Vanaf 2014 kunnen periodieke giften met een onderhandse akte van schenking, aan een ANBI instelling of een vereniging met ten minste 25 leden, gedaan worden.
De gift hoeft niet meer in een notariële akte vastgelegd te worden.

Kinderalimentatie:

Bron: www.rijksoverheid.nl – Belastingdienst