Jaim Design

Belastingjaar 2020 Inkomstenbelasting naar twee belastingschijven

Nieuwe belastingschijven en belastingkortingen moeten de koopkracht een duw in de rug geven. Het zogenoemde 2 schijvenstelsel voor de inkomstenbelasting wordt een jaar eerder ingevoerd. (zou pas in 2021 plaatsvinden) Dus in plaats van 3 schijven, zijn er vanaf 2020 nog maar 2: zijnde een laag en een hoog tarief.

Schijven % grensbedrag
2019
1 36,65 t/m 20.384 euro
2 38,1 20.385 t/m 68.507 euro
3 51,75 vanaf 68.508 euro

Schijven % grensbedrag
2020
1 37,35 t/m 68.508 euro
2 49,5 vanaf 68.508 euro