Jaim Design

Checklist IB aangifte 2022

FINADKO CONSULTANCY-ADMINISTRATIES – BELASTINGADVIESBUREAU KOKKEEL
1992 – 2023, al 31 jaar het vertrouwde adres voor uw (privé)administraties en belastingen

Benodigde gegevens ter controle vooraf ingevulde Aangifte (VIA) IB 2023

Algemene gegevens
* Aangiftebrief belastingdienst van uzelf en/of partner.(indien van toepassing krijgt een ieder een aangiftebrief op naam en BSN-nummer gesteld, in dat geval heeft u beiden aangifteplicht)
* Voorlopige aanslag 2022(betaald op aanslag of maandelijks op de 15e ontvangen.)
* Toeslag beschikking 2022 huur-, zorg-, KV-toeslag)/Kindgebondenbudget.(indien van toepassing)
* DigiD en/of machtigingscode (CONTROLEER of deze NOG ACTIEF IS !!!)

Inkomsten BOX 1
* Alle Jaaropgaven 2022, loon werkgever, pensioen, SVB (AOW,ANW), UWV, Gemeente, TOZ
* Opgave neveninkomsten waarop geen loonheffing is ingehouden. (bijv. PGB)
* Gemaakte kosten om neveninkomsten te kunnen verwerven
* Inkomsten niet in dienstbetrekking verricht. (Freelance, ZZP-Inkomsten, thuisparty’s etc.) LET OP! Vaak extra kosten, geef dit door?? meestal kan de aangifte niet per omgaande worden verwerkt
* Ontvangen alimentatie ex-partner, NIET kinderalimentatie (deze is niet belast)
* periodieke uitkeringen zoals aanvulling WAO, WIA, WW uit een verzekeringspolis

Eigen woning
* WOZ-waarde per 1 jan 2022 (staat op onroerend goed of combinatieaanslag 2021) DUS VAN VORIG JAAR!
* Hypotheek jaaroverzicht 2022
* Bij aankoop of verkoop woning of hypotheek wijziging in 2022 notarisafrekening/aflosnota.

Persoonlijke Verplichtingen
* Opgave betaalde premie lijfrente, aanvullend pensioen, arbeidsongeschiktheid.
* (indien van toepassing) Pensioenbericht pensioenfonds 2022 i.v.m. gegevens factor A.

Uitgaven voor specifieke Zorgkosten, aftrekbaar boven de drempel, zoals:
* Facturen/betaalbewijzen Genees-,heelkundige hulp, medicijnen op voorschrift arts (U kunt ook lijst samenstellen en deze aan mij geven).
* Dieetkosten (verklaring arts of diëtist) verplicht anders geen aftrek
* Vervoerskosten (taxi etc.); reiskosten ziekenbezoek auto (Minimaal 0,21 cent per kilometer) Deze lijst kunt u al samenstellen.
* Opgave ziektekosten die niet (geheel) zijn vergoed door verzekeraar (bijv. hulpmiddelen, fysiotherapie, tandarts)

Let OP! NIET aftrekbaar:
Eigen-/vrijwillig eigen risico (€ 385 per persoon), eigen bijdrage CAK, WMO, premie zorgverzekering, eigen bijdrage Zvw, Paracetamol etc. (huisapotheek)

Giften
* Overzicht alle gedane giften, aan zowel ANBI als niet ANBI instellingen.

BOX 3 Indien het totaalbedrag uitkomt boven het Heffingsvrij vermogen van € 50.650 alleenstaande; € 101.300 bij fiscaal partner., dan de volgende bescheiden;
* jaaroverzicht 2022 betaalrekening(en)
* jaaroverzicht 2022 spaarrekening(en) en/of beleggingen, ontvangen dividend
* Overzicht andere bezittingen (bijv. 2e huis, boot etc.)
* jaaroverzicht 2022 lening/krediet

Copyright: 2023 FinAdKo Consultancy-Administraties


Wilt u de checklist liever in PDF downloaden of printen? Klik dan hier.