Jaim Design

Checklist IB aangifte 2020

FINADKO CONSULTANCY-ADMINISTRATIES – BELASTINGADVIESBUREAU KOKKEEL
1992 – 2021, al 29 jaar het vertrouwde adres voor uw (privé)administraties en belastingen

Benodigde gegevens ter controle voorafingevulde Aangifte (VIA) IB 2020
(U kunt dit overzicht ook als pdf printen, voor de link scroll naar beneden)

Algemene gegevens
* Aangiftebrief belastingdienst van uzelf en/of partner.(indien van toepassing krijgt een ieder een aangiftebrief op naam en BSN-nummer gesteld, in dat geval beide aangifteplicht)
* Voorlopige aanslag 2020(betaald op aanslag of maandelijks op de 15e ontvangen.)
* Toeslag beschikking 2020 huur-, zorg-, KV-toeslag)/Kindgebonden-budget.(indien van toepassing)
* DigiD (CONTROLEER of deze NOG ACTIEF IS !!!)
indien niet: vraag tijdig een herstelcode aan bij DigiD of een machtigingscode!
Heeft u beide niet? Neem dan direct contact met ons op. Indien U geen DigiD of Machtigingscode heeft, kan er GEEN aangifte worden gedaan. Dit kan extra kosten met zich meebrengen, vanwege tijdverlies.

Inkomsten BOX 1
* Alle Jaaropgaven 2020, loon werkgever, pensioen, SVB (AOW,ANW), UWV, Gemeente, TOZ
* Opgave neveninkomsten waarop geen loonheffing is ingehouden. (bijv. PGB)
* Gemaakte kosten om neveninkomsten te kunnen verwerven
* Inkomsten niet in dienstbetrekking verricht. (Freelance, ZZP-Inkomsten, thuispartys etc.) LET OP! Vaak extra kosten
* Ontvangen alimentatie ex-partner, NIET kinderalimentatie (deze is niet belast)
* periodieke uitkeringen zoals aanvulling WAO, WIA, WW uit een verzekeringspolis

Eigen woning
* WOZ-waarde per 1 jan 2020 (staat op onroerend goed of combinatieaanslag 2019)
* Hypotheek jaaroverzicht 2020
* Bij aankoop of verkoop woning of hypotheek wijziging in 2020 notarisafrekening/aflosnota.

Persoonlijke Verplichtingen
* Opgave betaalde premie lijfrente, aanvullend pensioen, arbeidsongeschiktheid.
* (indien van toepassing) Pensioenbericht pensioenfonds 2020 ivm gegevens factor A.

Uitgaven voor specifieke Zorgkosten, aftrekbaar boven de drempel, zoals:
* Facturen/betaalbewijzen Genees-,heelkundige hulp, medicijnen op voorschrift arts
* Dieetkosten (verklaring arts of diëtist)
* Vervoerskosten (taxi etc.); reiskosten ziekenbezoek auto (0,19 cent per kilometer)
* Opgave ziektekosten die niet (geheel) zijn vergoed door verzekeraar (bijv. hulpmiddelen, fysiotherapie, tandarts)

Let OP! NIET aftrekbaar:
Eigen-/vrijwillig eigen risico (€ 385 per persoon), eigen bijdrage CAK, WMO, premie zorgverzekering, eigen bijdrage Zvw, Paracetamol etc.

Scholingsuitgaven: (Let op: 1e € 250 niet aftrekbaar (drempel), Maximaal € 15.000 per jaar)
* Opgave, omschrijving studiekosten, ter zake beroep/bedrijf.
Aftrekbare kosten zijn les- collegegeld, vakliteratuur, boeken.
NB Reiskosten,studiereizen,studieruimte zijn niet aftrekbaar.

Giften
* Overzicht alle gedane giften, aan zowel ANBI als niet ANBI instellingen.

BOX 3 Indien het totaalbedrag uitkomt boven het Heffingsvrij vermogen van € 30.846 alleenstaande; € 61.692 bij fiscaal partner., dan de volgende bescheiden;
* jaaroverzicht 2020 betaalrekening(en)
* jaaroverzicht 2020 spaarrekening(en) en/of beleggingen, ontvangen dividend
* Overzicht andere bezittingen (bijv. 2e huis, boot etc.)
* jaaroverzicht 2020 lening/krediet

Copyright: 2021 FinAdKo Consultancy-Administraties


Wilt u de checklist liever in PDF downloaden of printen? Klik dan hier.