Jaim Design

Checklist IB aangifte 2022

FINADKO CONSULTANCY-ADMINISTRATIES – BELASTINGADVIESBUREAU KOKKEEL
1992 – 2023, al 31 jaar het vertrouwde adres voor uw (privé)administraties en belastingen

Benodigde gegevens ter controle vooraf ingevulde Aangifte (VIA) IB 2022
(U kunt dit overzicht ook als pdf printen, voor de link scroll naar beneden)

Algemene gegevens
* Aangiftebrief belastingdienst van uzelf en/of partner.(indien van toepassing krijgt een ieder een aangiftebrief op naam en BSN-nummer gesteld, in dat geval heeft u beiden aangifteplicht)
* Voorlopige aanslag 2022(betaald op aanslag of maandelijks op de 15e ontvangen.)
* Toeslag beschikking 2022 huur-, zorg-, KV-toeslag)/Kindgebondenbudget.(indien van toepassing)
* DigiD (CONTROLEER of deze NOG ACTIEF IS !!!)

Inkomsten BOX 1
* Alle Jaaropgaven 2022, loon werkgever, pensioen, SVB (AOW,ANW), UWV, Gemeente, TOZ
* Opgave neveninkomsten waarop geen loonheffing is ingehouden. (bijv. PGB)
* Gemaakte kosten om neveninkomsten te kunnen verwerven
* Inkomsten niet in dienstbetrekking verricht. (Freelance, ZZP-Inkomsten, thuisparty’s etc.) LET OP! Vaak extra kosten
* Ontvangen alimentatie ex-partner, NIET kinderalimentatie (deze is niet belast)
* periodieke uitkeringen zoals aanvulling WAO, WIA, WW uit een verzekeringspolis

Eigen woning
* WOZ-waarde per 1 jan 2022 (staat op onroerend goed of combinatieaanslag 2020)
* Hypotheek jaaroverzicht 2022
* Bij aankoop of verkoop woning of hypotheek wijziging in 2022 notarisafrekening/aflosnota.

Persoonlijke Verplichtingen
* Opgave betaalde premie lijfrente, aanvullend pensioen, arbeidsongeschiktheid.
* (indien van toepassing) Pensioenbericht pensioenfonds 2022 i.v.m. gegevens factor A.

Uitgaven voor specifieke Zorgkosten, aftrekbaar boven de drempel, zoals:
* Facturen/betaalbewijzen Genees-,heelkundige hulp, medicijnen op voorschrift arts (U kunt ook lijst samenstellen en deze aan mij geven.
* Dieetkosten (verklaring arts of diëtist) verplicht anders geen aftrek
* Vervoerskosten (taxi etc.); reiskosten ziekenbezoek auto (0,21 cent per kilometer)
* Opgave ziektekosten die niet (geheel) zijn vergoed door verzekeraar (bijv. hulpmiddelen, fysiotherapie, tandarts)

Let OP! NIET aftrekbaar:
Eigen-/vrijwillig eigen risico (€ 385 per persoon), eigen bijdrage CAK, WMO, premie zorgverzekering, eigen bijdrage Zvw, Paracetamol etc.

Giften
* Overzicht alle gedane giften, aan zowel ANBI als niet ANBI instellingen.

BOX 3 Indien het totaalbedrag uitkomt boven het Heffingsvrij vermogen van € 50.650 alleenstaande; € 101.300 bij fiscaal partner., dan de volgende bescheiden;
* jaaroverzicht 2022 betaalrekening(en)
* jaaroverzicht 2022 spaarrekening(en) en/of beleggingen, ontvangen dividend
* Overzicht andere bezittingen (bijv. 2e huis, boot etc.)
* jaaroverzicht 2022 lening/krediet

Copyright: 2023 FinAdKo Consultancy-Administraties


Wilt u de checklist liever in PDF downloaden of printen? Klik dan hier.