Jaim Design

nieuws: Uitspraak Hoge Raad over belasting op vermogen (box 3)

In dit slepend dossier heeft de Hoge raad thans een vernietigende uitspraak, in het voordeel van belastingplichtigen, gedaan.
Die uitspraak betekent een flinke rekening voor het nieuwe kabinet, want een hoop mensen moeten worden gecompenseerd.

Ter zake box 3 weet u nog hoe het zat?
De Hoge Raad deed heden uitspraak over de zogeheten Wet rechtsherstel box 3. Belastingplichtigen die vermogen hebben (zoals beleggingen, spaargeld etc., moeten dat tijdens hun belastingaangifte opgeven in box 3. De herstelwet waar het over gaat werd in 2022 in het leven geroepen, omdat deze mensen door eerdere wetgeving (de ’spaartaks’) oneerlijk werden belast.
Zij betaalden belasting over veronderstelde rendementen op basis van gemiddelden uit het verleden. Het rendement verschilt uiteraard per individuele spaarder. De 1 haalt meer rendement dan de andere, maar iedereen moest evenveel belasting op zijn/haar vermogen betalen. Dat is oneerlijk, en daarom werd de Wet rechtsherstel box 3 opgetuigd. De oneerlijkheid voor spaarders werd daarmee opgelost, maar voor beleggers nog steeds niet: zij betaalden namelijk nog steeds belasting over veronderstelde rendementen. En dat mag niet, oordeelde de rechter gisteren.

Wat is het gevolg van de uitspraak?
De Belastingdienst moet iedereen compenseren die minder rendement op het vermogen heeft behaald dan de fiscus veronderstelde. Beleggers die hierdoor teveel belasting betaalden, krijgen geld terug. Voor de overheid zijn de gevolgen groot, de eenmalige rekening kan uitkomen op €4 miljard voor de staat, daarbij zal de rekening jaarlijks oplopen.

Voor wie is deze uitspraak interessant?
Vooral voor beleggers die vanaf 2017 teveel belasting betaalden over bijvoorbeeld beleggingen of een tweede woning. Dat geldt niet automatisch voor iedereen die zulk vermogen heeft, want er is een vrijstelling. In 2017 hoefde je bijvoorbeeld over de eerste €25.000 (fiscaal partner € 50.000,-). In de tussenliggende jaren liep dat bedrag op. Alleen als je vermogen meer waard is dan de vrijstelling, betaal je belasting in box 3.

Hoe zit het met spaargeld?
Een groep spaarders is overigens al eerder gecompenseerd omdat ze nadeel ondervonden van de spaartaks. Er zijn echter nog veel meer spaarders die teveel belasting betaalden en zich te laat meldden. Voor hen loopt nog een zaak bij het Europese Hof. De Hoge Raad oordeelde gister dat de herstelwet voor spaarders wel in de haak is.

Wat moet je doen als je (denkt dat je) teveel betaald hebt?
Je moet in ieder geval zelf kunnen aantonen dat dat zo is. Hiervoor heb je wel wat documentatie nodig: denk aan jaaroverzichten van je beleggingen, spaargeld of WOZ-beschikkingen van een tweede woning.
Hoe en waar je dat precies moet gaan aantonen, is nog even de vraag. Vermoedelijk via een online formulier. „Belastingplichtigen voor wie de uitspraak gevolgen heeft, krijgen eerst van de Belastingdienst een brief”, zo zei een woordvoerder van het ministerie van Financiën gisteren.

Bron: Belastingdienst/De Telegraaf)