Jaim Design

Nieuws

Belastingjaar 2020 Inkomstenbelasting naar twee belastingschijven

Nieuwe belastingschijven en belastingkortingen moeten de koopkracht een duw in de rug geven. Het zogenoemde 2 schijvenstelsel voor de inkomstenbelasting wordt een jaar eerder ingevoerd. (zou pas in 2021 plaatsvinden) Dus in plaats van 3 schijven, zijn er vanaf 2020 nog maar 2: zijnde een laag en een hoog tarief.

Schijven % grensbedrag
2019
1 36,65 t/m 20.384 euro
2 38,1 20.385 t/m 68.507 euro
3 51,75 vanaf 68.508 euro

Schijven % grensbedrag
2020
1 37,35 t/m 68.508 euro
2 49,5 vanaf 68.508 euro

2020: De kleineondernemersregeling wordt vervangen

De overheid wil verder de regels voor btw-aftrek makkelijker maken voor alle ondernemers. Daarom is de kleinondernemersregeling (kor) per 1 januari gewijzigd. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling.

Tot nu toe hoefden ondernemers die minder dan 1883 euro aan btw in rekening brachten, dat deels of helemaal niet af te dragen. Onder de nieuwe regels worden ondernemers die maximaal 20.000 euro omzet per jaar boeken vrijgesteld van het afdragen van btw. Dit brengt voordeel in het voeren van uw bedrijfsadministratie.

De regel geldt voor alle rechtsvormen, maar is niet verplicht. Ondernemers vragen de vrijstelling zelf aan en voor een periode van minimaal drie jaar. Je moet dus ook zelf beoordelen of de regel geschikt is voor jouw situatie. Voor het 1e kwartaal van 2020 kan deze niet aangevraagd worden. Bent u van mening dat u hiervoor in aanmerking (goede schatting omzet) dan kan dit alsnog.
Wij regelen dat desgewenst voor u.