Jaim Design

Nieuws

Hebt u een voorlopige aanslag 2024 ontvangen?

De belastingdienst heeft weer de voorlopige aanslag 2024 naar u toegestuurd!
Controleer deze heel goed of laat dit door ons regelen. Voor bestaande klanten is dat gratis. Alleen bij een wijziging/aanpassing betaalt u het standaard tarief van € 50,-.

In 2023 zijn de inkomens voor de meesten fors omhoog gegaan. Aanpassing zal niet direct nodig zijn.
Bent u in 2023 of gaat u in 2024 met pensioen of krijgt u aow voor de 1e keer?
Kijk dan of aan de achterzijde inkomsten uit vroegere arbeid inkomsten staat vermeld.
heeft u als aow-er geen inkomsten uit loondienst, dan mag hier niets staan, moet 0,0 zijn.

Is de hypotheek gewijzigd in 2023 of gaat dat in 2024 gewijzigd worde? Houdt hier dan rekening mee.

Komt u er niet uit?
scan de aanslag en stuur per mail of whataApp een afdruk van de voor- en achterzijde naar 06-12415055

FinAdKo Kokkeel 31 jaar jong

vandaag 16 november 2023 is het kantoor jarig en wel 31 jaar jong.
Dit jaar ben ik 70 jaar geworden, maar dat betekent niet dat gestopt wordt met de werkzaamheden.

Dit voorjaar, tijdens de aangifteperiode, ben ik ziek geweest en heb een achterstand opgelopen, gelukkig is deze ingelopen.
Om gezondheidsredenen wil ik wel minder uren gaan maken (24 uur per week)

Dit houdt dat nog, uitsluitend in overleg, bezoeken worden afgelegd welke overdag dienen plaatst te vinden. Avondbezoeken zijn voor mij geen opties meer.
En doe uitsluitend nog particuliere belastingzaken alsmede administraties-boekhoudingen voor MKB en ZZP-ers.
zoals vorig jaar aangekondigd doe ik geen saneringszaken meer.