Jaim Design

Nieuws

Belastingdienst: Voorlopig geen aanslagen box 3

De Belastingdienst legt voorlopig geen aanslagen op in box 3, waar inkomsten uit sparen en beleggen onder vallen. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) schrijft maandag aan de Tweede Kamer dat de fiscus meer tijd nodig heeft om een recent vonnis van de Hoge Raad hierover te verwerken.

De Hoge Raad oordeelde net voor Kerst dat de heffing in box 3 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Het gaat daarbij om de vermogensrendementsheffing op basis van hoge fictieve rendementen.

Belastingbetalers waren een massale procedure begonnen over die heffing over de jaren 2017 en 2018. Van Rij wijst er in zijn brief aan de Kamer op dat de uitspraak zeker ook gevolgen zal hebben voor de heffingen in 2019 en 2020 en dat mogelijk ook belastingbetalers moeten worden gecompenseerd die geen bezwaar hebben gemaakt.

De staatssecretaris wil de wetgeving nu snel in lijn brengen met de uitspraak van de Hoge Raad. Tot die tijd schort hij de heffingen in box 3 op, al zijn er wel uitzonderingen. Als verjaring dreigt, wordt de aanslag wel vastgesteld en dat gebeurt ook wanneer het in het belang van de belastingplichtige is. Dat laatste is volgens Van Rij bijvoorbeeld het geval bij voorlopige aanslagen, een verliesrekening en middelingsverzoeken.

Nieuws over de voorlopige aanslag 2022.

De belastingdienst heeft een aanvang gemaakt met het opleggen van de voorlopige aanslag 2022.
De hierin genoemde bedragen zijn gebaseerd op de gegevens in uw aangifte 2020.
Het kan zijn dat uw situatie is gewijzigd, onder meer door de corona situatie, bijvoorbeeld gewijzigd inkomen (hoger of lager)
U heeft geen baan meer, maar een uitkering, dan heeft u geen recht meer op de arbeidskorting
Wijziging hypotheekrente, bij een lagere rente, aankoop nieuw of ander huis.
samenwonen, huwelijk of ontbinding hiervan, alleenstaande ouder.

Onderstaande gegevens komen van de site van de belastingdienst www.belastingdienst .nl
U stopt uw voorlopige aanslag 2022 met het formulier ‘Een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen voor een maandelijkse teruggaaf of betaling’ in Mijn Belastingdienst. Dit doet u nádat u uw voorlopige aanslag 2022 hebt gekregen. Deze vindt u dan in Mijn Belastingdienst bij ‘Correspondentie’. Vanaf dat moment zijn de gegevens van uw aanslag bekend.

Hebt u een voorlopige aanslag voor uw aftrekposten?
Geef dan in het formulier aan dat u de uitbetaling van uw voorlopige aanslag wilt stopzetten. Dit kan met terugwerkende kracht alleen per 1 januari 2022. Op de laatste pagina van uw voorlopige aanslag ziet u welke aftrekposten u hebt.

Uiteraard regelen wij dit voor u.