Jaim Design

Nieuws

Belastingdienst legt thans aanslagen 2017 op, kloppen de gegevens?

Inmiddels zijn de voorlopige en in sommige gevallen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 opgelegd.
Komt het bedrag overeen met de bevestigingsmail rond maart/april jl. aan u verzonden, dan hoef u verder niets te doen.

Komt het bedrag van de aanslag niet overeen, dan is de belastingdienst wellicht afgeweken van de aangifte. Stuur dan een afschrift van deze aanslag naar ons.
Het komt af en toe voor dat afwijkingen niet door u worden doorgegeven en dat is jammer. Vaak kan achteraf nog op een bezwaarschrift dit hersteld worden.

Krijgt u een vragenbrief omtrent opgevoerde aftrekposten, dan bent u altijd verplicht hierop te reageren en de gevraagde bescheiden/bewijzen toe te sturen.
LET OP! maak altijd een kopie opdat u uw bewijs in het bezit houdt.

Wijkt uw toeslagenbedrag erg af? laat dit dan even controleren door ons!
Controleren kost niets, behalve als er aanpassingen gedaan moeten worden.

HOE HERKENT U EEN NEPMAIL VAN DE BELASTINGDIENST?

De belastingdienst communiceert nooit ongevraagd per mail, tenzij u al contact met hen heeft, door middel van bijvoorbeeld een vragenbrief/een verzoek om informatie.

De belastingdienst correspondeert altijd met uw gegevens zijnde: naam – adres – woonplaats, dus persoonsgericht.
De belastingdienst gebruikt bij correspondentie/opleggen aanslag altijd uw BSN-nummer (Vroeger genaamd Sofi-nummer)
Dit geldt bij aanslagen met bijbetaling/teruggave.

Bij twijfel: bel, of mail ons