Jaim Design

Nieuws

Belastingdienst komt met voorlopige aanslag 2022

Inmiddels is de Belastingdienst begonnen met het versturen van de voorlopige aanslagen (VA) 2022 terzake de maandelijkse teruggave of vooruitbetaling. Het verzoek is om de gegevens goed te controleren.
De gegevens zijn gebaseerd op de aangifte en aanslag over het jaar 2020.
Door corona kan het genoemd inkomen (positief of negatief) afwijken
Uw persoonlijke situatie kan zijn gewijzigd. In dat geval is het advies om uw voorlopige aanslag te wijzigen op dat u het juiste bedrag ontvangt c.q. het juiste bedrag betaald. Zodat u volgend jaar niet bij of terug hoeft te betalen.

Welke situatie kan bij u zijn gewijzigd?
– het inkomen (loonsverhoging) naar een uitkeringssituatie
(u heeft bij een uitkering geen recht op de arbeidskorting) Komt te vaak voor!
– scheiding of samenwoning/huwelijk
– kind gekregen of komt in de loop van 2022
– een huis gekocht/verkocht
– nieuwe hypotheek
– start als zzp-er/eenmanszaak – inkomsten waarover geen loonheffing wordt ingehouden.
– Bereiken AOW leeftijd
– overlijden partner

De belastingdienst adviseert derhalve, bij een ander situatie, de gegevens aan te passen.
Controleer of neem contact met ons op!

FinAdKo: 1992-2021 op weg naar het 30 jarig bestaan

16 november 2021 was en is mijn kantoor 29 jaar actief in Almere. Met als slogan: Belastingaangifte doen, geen paniek! begon Financieel Adviesbureau Kokkeel in 1992 aan het C van Eesterenplein in Almere Buiten. Hierbij liep ook nog een assurantieportefeuille waarvan in 2007 afscheid is genomen. In 1997 werd het 5 jarig bestaan gevierd. Iedere klant kreeg een pen waarop de 5 sierlijk stond vermeld.

Door familiaire omstandigheden werd het kantoor in afgeslankte vorm voortgezet aan de S van Ravesteynstraat (142). Februari 1999 volgde de verhuizing naar de Septemberstraat (seizoenbuurt)
Uiteindelijk kon hierdoor het kantoor worden uitgebreid. Samen met de kinderen en toenmalig partner werd de belastingaangifte periode jaarlijks met succes afgewerkt.

In 2003 werd FinAdKo Consultancy opgericht en werden de activiteiten uitgebreid met het voeren van administraties voor bedrijven alsmede opstellen van jaarrekeningen. Het is altijd prettig je ervaringen met nieuwe ondernemers te kunnen delen en deze te behoeden voor eventuele valkuilen.
Thans is FinAdKo Consultancy – Administraties bestemd voor de zakelijke markt (ZZP-MKB- Kleine ondernemers).
Belastingadviesbureau Kokkeel richt zich op de particuliere markt, waaronder de jaarlijkse belastingaangiften, toeslagen berekening, alsmede schuldhulp, bewindvoering alsook particuliere administratie c.q. begeleiding

Ik dank alle trouwe klanten, met de klanten van het eerste uur want die zijn er, voor het vertrouwen. Ik ga gewoon op dezelfde voet door. Zolang mijn gezondheid het toe laat ga ik gewoon verder. Wellicht wordt de werkwijze enigszins anders, minder bezoeken en meer online, daarover volgt nog bericht.
Nogmaals dank!
Paul Kokkeel