Jaim Design

Tarieven FinAdKo – Belasting Adviesbureau Kokkeel

Tarievenlijst 2022

FinAdKo – BELASTINGADVIESBUREAU KOKKEEL Aangifte Particulier 
Uitsluitend Contante betaling, vooruitbetaling, afgegeven betaallink, Tikkie, betaalverzoek bank of IDeal. Na ontvangst van het bedrag wordt de aangifte naar de belastingdienst verzonden.(conform Algemene Voorwaarden)

Aangifte Inkomstenbelasting Particulier IB2021
(In verband met het Covid virus zullen er wederom geen bezoeken plaats kunnen vinden) telefonische behandelingskosten gedurende 1 uur, controle recht op juiste voorschotbeschikking Toeslagen 2022). De aanvraag Toeslagen (indien nodig) worden apart in rekening gebracht.
– Alleenstaande / 1 persoon uitsluitend loondienst/uitkering: € 65,–
– 2 personen (fiscaal partner) beide uitsluitend in loondienst/uitkering: € 80,—

– controle door uzelf ingevulde aangifte, zonder aanvullende werkzaamheden(uitsluitend advies) € 45,-, indien corrigeren dan € 65,– (voor 1) € 80,– (voor 2)

– Inwonende kinderen binnen het gezin (geen ondernemer): € 30,-
– Aangifte IB 2017-2020 (voorheen T-Biljet) strong>prijs op aanvraag
– Meerdere personen op 1 bezoekadres (geen partner/kind), per persoon € 45,-
Let op! Indien Inkomsten niet in dienstbetrekking ontvangen/als ZZP-er genoten dan wordt u, in de meeste gevallen, gezien als ondernemer. Zie hiervoor
tarieven FinAdKo Consultancy-Administraties hieronder!

Verzoek voorlopige aanslag 2022 (bijv. aftrek hypotheekrente)
.Nieuwe aanvraag, wijziging apart bezoek € 55,–
.Wijziging of intrekken, gelijktijdig met aangifte IB 2021 € 40,-

Aanvraag (alle) toeslagen 2021-2022:
.Nieuwe aanvraag, wijziging € 40,–
.Intrekken € 0,-

Overige tarieven Particulier:
– M (emigratie)of F Biljet (overlijden € 100,-
– Aangifte erfbelasting: Tarief afhankelijk grootte nalatenschap minimum tarief € 65,–
– Beantwoorden vragenbrief/bezwaarschrift belastingdienst/toeslagen: minimumtarief € 45,-
Voorrijkosten, in alle gevallen € 45,–

SMS-berichten, E-Mail en Whatsapp berichten worden gratis in behandeling genomen en zo mogelijk binnen 3 x 24 uur beantwoord. (let wel! niet in het weekend)
Indien hier werkzaamheden uit voortvloeien, bijvoorbeeld aangiften doen/berekeningen maken etc., worden hiervoor kosten, conform deze tarievenlijst, in rekening gebracht. Minimaal starttarief € 45,00.

================================================================================
FinAdKo CONSULTANCY – ADMINISTRATIES, Voor zelfstandigen, ZZP-ers, inkomsten niet in dienstbetrekking verricht
Voeren van uw administratie? tarief is afhankelijk van de grootte van uw administratie.

Vraag om een gratis 1e kennismakingsgesprek!!
LET OP!!Adviezen en werkzaamheden tijdens dit gesprek worden wel in rekening gebracht. Dat u hoort dan direct (geen verrassingen achteraf)
Wij werken, indien u dat wenst, met een maandelijks vast voorschotbedrag, wel zo makkelijk.

Aangifte omzetbelasting per tijdvak en/of suppletie per aangifte € 30,-.
Aangifte “Ondernemers” Inkomstenbelasting € 190,-.
Invoer gegevens voor uw administratie: Afhankelijk grootte administratie, prijs op aanvraag

Tarieven Loonadministratie:
Vanaf 1 januari 2020 besteden wij deze werkzaamheden uit aan een derden partij.
================================================================================

Spelregels Aangifte Inkomstenbelasting 2021 (1 Maart – 30 april 2022):
Welke gegevens nodig? Klik hier voor de checklist.

-Woont u buiten de regio Almere en u wilt de aangifte door ons laten verzorgen, dat kan!
U stuurt de gegevens per e-mail naar ons toe. Wij nemen, voordat de aangifte naar de belastingdienst gaat, altijd eerst contact met u op.

Bij opdrachtverlening verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden alsmede tarievenlijst 2022.

Almere Buiten, 1 januari 2022