Jaim Design

Tarieven FinAdKo

Tarievenlijst 2019

FinAdKo – BELASTINGADVIESBUREAU KOKKEEL Aangifte Particulier (Tarieven inclusief BTW)
Uitsluitend Contante betaling, vooruitbetaling, afgegeven betaallink of iDeal. Voor particulieren helaas geen factuurbetaling meer mogelijk (conform Algemene Voorwaarden)

Aangifte Inkomstenbelasting Particulier IB2018:
(Inclusief voorrijkosten/behandelingskosten gedurende 1 uur, controle, recht, op juiste voorschotbeschikking Toeslagen 2019). De aanvraag of wijziging Toeslagen (indien nodig) worden apart in rekening gebracht.
– Alleenstaande / 1 persoon uitsluitend loondienst/uitkering: € 60,-
– 2 personen (fiscaal partner) beide uitsluitend in loondienst/uitkering: € 75,-
– controle door uzelf ingevulde aangifte, zonder aanvullende werkzaamheden(uitsluitend advies) € 45,-

– Inwonende kinderen binnen het gezin (geen ondernemer): € 30,-
– Aangiften IB 2014-2017 (T-Biljet) strong>prijs op aanvraag
– Meerdere personen op 1 bezoekadres (geen partner/kind), per persoon € 45,-
Let op! Indien Inkomsten niet in dienstbetrekking ontvangen/als ZZP-er genoten dan wordt u, in de meeste gevallen, gezien als ondernemer. Zie hiervoor tarieven FinAdKo Consultancy-Administraties hieronder!

Verzoek voorlopige aanslag 2019 (bijv. aftrek hypotheekrente)
.Nieuwe aanvraag, apart bezoek € 60,–
.Wijziging of intrekken, gelijktijdig met aangifte IB 2018 € 40,-

Aanvraag (alle) toeslagen 2018-2019:
.Nieuwe aanvraag, apart bezoek € 60,–
.Wijziging of intrekken € 40,-
(Indien aanvraag geschiedt gelijktijdig met de aangifte IB 2018 € 40,-)

Overige tarieven Particulier:
– M of F Biljet € 125,-
– Aangifte erfbelasting: Tarief afhankelijk grootte nalatenschap
– Beantwoorden vragenbrief/bezwaarschrift belastingdienst/toeslagen: minimum tarief € 45,-

Voorrijkosten (Geldt niet voor jaaraangifte inkomstenbelasting particulier 2018) € 45,00 (incl. BTW) per bezoek

SMS-berichten, E-Mail en Whatsapp berichten worden gratis in behandeling genomen en zo mogelijk binnen 3 x 24 uur beantwoord. (let wel! niet in weekend)
Indien hier werkzaamheden uit voortvloeien, bijvoorbeeld aangiften doen/berekeningen maken etc., worden hiervoor kosten, conform deze tarievenlijst, in rekening gebracht. Minimaal starttarief € 45,00 (incl. BTW).

================================================================================
FinAdKo CONSULTANCY – ADMINISTRATIES, Voor zelfstandigen, ZZP-ers, inkomsten niet in dienstbetrekking verricht (Tarieven excl. BTW)
Voeren van uw administratie? tarief is afhankelijk van de grootte van uw administratie.

Vraag om een gratis 1e kennismakingsgesprek!!
LET OP!!Adviezen en werkzaamheden tijdens dit gesprek worden wel in rekening gebracht.
Wij werken met een maandelijks vast voorschotbedrag, wel zo makkelijk.

Aangifte omzetbelasting per tijdvak en/of suppletie per aangifte € 25,-.
Aangifte “Ondernemers” Inkomstenbelasting € 175,-.
Invoer gegevens voor uw administratie: Afhankelijk grootte administratie, prijs op aanvraag

Tarieven Loonadministratie:
Per 1 januari 2020 besteden wij deze werkzaamheden uit aan een derdenpartij.
Aanmaken administratie € 125,-
Aanmelden nieuwe werknemer(ster) € 7,-
Uitdiensttreding € 7,–
Pensioenaangifte, pensioenfonds € 7,-
Loonstrook per keer € 10,-
Loonaangifte: inclusief, geen kosten

================================================================================
Spelregels Aangifte Inkomstenbelasting 2018 (1 Maart – 30 april 2019):
-Wij komen bij u thuis (Almere), tijdsduur maximaal 3/4 uur) en gaan ervan uit dat alle benodigde stukken klaar liggen Deze worden dan gecontroleerd met de vooraf ingevulde aangifte (VIA).

Welke gegevens nodig? Klik hier voor de checklist.

-Woont u buiten de regio Almere en u wilt de aangifte door ons laten verzorgen, dat kan!
U stuurt de gegevens per e-mail naar ons toe. Wij nemen, voordat de aangifte naar de belastingdienst gaat, altijd eerst contact met u op.
Wilt u toch thuis bezocht worden, dus buiten de regio Almere/Lelystad, dan berekenen wij afhankelijk van de afstand een toeslag (€ 0,20/km). Indien van toepassing berekenen wij ook de parkeerkosten door.

-Altijd bij Verhindering/Afwezigheid:
Indien een afspraak niet uiterlijk 24 uur voorgaande aan deze afspraak wordt geannuleerd brengen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen, minimum tarief € 45,00. Bij afwezigheid, zonder afzegging, brengen wij dan ook de gemaakte reiskosten (€ 0,20/km) in rekening.

Algemene voorwaarden:
Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, welke voor u hieronder beschikbaar zijn. Deze kunt u hieronder downloaden.

Bij opdrachtverlening verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de tarievenlijst 2019.

Almere Buiten, 1 september 2019