Jaim Design

Tarieven FinAdKo – Belasting Adviesbureau Kokkeel

Tarievenlijst 2021

FinAdKo – BELASTINGADVIESBUREAU KOKKEEL Aangifte Particulier 
Uitsluitend Contante betaling, vooruitbetaling, afgegeven betaallink, Tikkie, betaalverzoek bank of IDeal. Na ontvangst van het bedrag wordt de aangifte naar de belastingdienst verzonden.(conform Algemene Voorwaarden)

Aangifte Inkomstenbelasting Particulier IB2020
(In verband met het Covid virus zullen er geen bezoeken plaats kunnen vinden) telefonische behandelingskosten gedurende 1 uur, controle, recht, op juiste voorschotbeschikking Toeslagen 2021). De aanvraag Toeslagen (indien nodig) worden apart in rekening gebracht.
– Alleenstaande / 1 persoon uitsluitend loondienst/uitkering: € 60,-
– 2 personen (fiscaal partner) beide uitsluitend in loondienst/uitkering: € 75,-
– controle door uzelf ingevulde aangifte, zonder aanvullende werkzaamheden(uitsluitend advies) € 40,- (Per 1-1-2022 € 45,-)

– Inwonende kinderen binnen het gezin (geen ondernemer): € 30,-
– Aangifte IB 2016-2019 (voorheen T-Biljet) strong>prijs op aanvraag
– Meerdere personen op 1 bezoekadres (geen partner/kind), per persoon € 45,-
Let op! Indien Inkomsten niet in dienstbetrekking ontvangen/als ZZP-er genoten dan wordt u, in de meeste gevallen, gezien als ondernemer. Zie hiervoor tarieven FinAdKo Consultancy-Administraties hieronder!

Verzoek voorlopige aanslag 2022 (bijv. aftrek hypotheekrente)
.Nieuwe aanvraag, wijziging apart bezoek € 50,–
.Wijziging of intrekken, gelijktijdig met aangifte IB 2020 € 40,-

Aanvraag (alle) toeslagen 2020-2021:
.Nieuwe aanvraag, wijziging € 40,–
.Intrekken € 0,-

Overige tarieven Particulier:
– M of F Biljet € 125,-
– Aangifte erfbelasting: Tarief afhankelijk grootte nalatenschap
– Beantwoorden vragenbrief/bezwaarschrift belastingdienst/toeslagen: minimumtarief € 40,-
Voorrijkosten (Geldt niet voor jaar aangifte inkomstenbelasting particulier 2020) € 45,00 (incl. BTW) per bezoek (VOORLOPIG NIET VAN TOEPASSING)

SMS-berichten, E-Mail en Whatsapp berichten worden gratis in behandeling genomen en zo mogelijk binnen 3 x 24 uur beantwoord. (let wel! niet in het weekend)
Indien hier werkzaamheden uit voortvloeien, bijvoorbeeld aangiften doen/berekeningen maken etc., worden hiervoor kosten, conform deze tarievenlijst, in rekening gebracht. Minimaal starttarief € 45,00.

================================================================================
FinAdKo CONSULTANCY – ADMINISTRATIES, Voor zelfstandigen, ZZP-ers, inkomsten niet in dienstbetrekking verricht
Voeren van uw administratie? tarief is afhankelijk van de grootte van uw administratie.

Vraag om een gratis 1e kennismakingsgesprek!!
LET OP!!Adviezen en werkzaamheden tijdens dit gesprek worden wel in rekening gebracht. Dat u hoort dan direct (geen verrassingen achteraf)
Wij werken met een maandelijks vast voorschotbedrag, wel zo makkelijk.

Aangifte omzetbelasting per tijdvak en/of suppletie per aangifte € 25,-.
Aangifte “Ondernemers” Inkomstenbelasting € 175,-.
Invoer gegevens voor uw administratie: Afhankelijk grootte administratie, prijs op aanvraag

Tarieven Loonadministratie:
Vanaf 1 januari 2020 besteden wij deze werkzaamheden uit aan een derden partij.
================================================================================

Spelregels Aangifte Inkomstenbelasting 2020 (1 Maart – 30 april 2021):
Welke gegevens nodig? Klik hier voor de checklist.

-Woont u buiten de regio Almere en u wilt de aangifte door ons laten verzorgen, dat kan!
U stuurt de gegevens per e-mail naar ons toe. Wij nemen, voordat de aangifte naar de belastingdienst gaat, altijd eerst contact met u op.

Bij opdrachtverlening verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden alsmede tarievenlijst 2021.

Almere Buiten, 1 januari 2021