Jaim Design

Tarieven 2023 FinAdKo Administraties – Belasting Adviesbureau Kokkeel

Tarievenlijst 2023

FinAdKo – BELASTINGADVIESBUREAU KOKKEEL Aangifte Particulier 
Uitsluitend Contante betaling, vooruitbetaling, afgegeven betaallink, Tikkie, betaalverzoek bank of IDeal. Na ontvangst van het bedrag wordt de aangifte naar de belastingdienst verzonden.(conform Algemene Voorwaarden)

Aangifte Inkomstenbelasting Particulier IB 2022
(Eventuele bezoeken vinden uitsluitend overdag plaats. Avonduren geen bezoeken, wel bij mij thuis cq telefonisch) Derhalve telefonische behandelingskosten/video gedurende 1 uur, controle recht op juiste voorschotbeschikking Toeslagen 2023). De aanvraag Toeslagen (indien nodig) worden apart in rekening gebracht.
– Alleenstaande (1 persoon) uitsluitend loondienst/uitkering: € 65,– (bij uitzondering bezoek € 75)
– 2 personen (fiscaal partner) beide uitsluitend in loondienst/uitkering: € 80,— (bij uitzondering bezoek € 90)
– controle door uzelf ingevulde aangifte, zonder aanvullende werkzaamheden(uitsluitend advies) € 50,-, indien corrigeren door mij ] dan € 65,– (voor 1) € 80,– (voor 2)

– Inwonende kinderen binnen het gezin (geen ondernemer): € 30,-
– Aangifte IB 2018-2021 (voorheen T-Biljet) strong>prijs op aanvraag
– Meerdere personen op 1 bezoekadres (geen partner/kind), per persoon € 45,-
Let op! Indien Inkomsten niet in dienstbetrekking ontvangen/als ZZP-er genoten dan wordt u, in de meeste gevallen, gezien als ondernemer. Zie hiervoor
tarieven FinAdKo Consultancy-Administraties hieronder!

Verzoek voorlopige aanslag 2023 (bijv. aftrek hypotheekrente)
.Nieuwe aanvraag € 65,–
.Wijziging of intrekken, gelijktijdig met aangifte IB 2022 € 40,-

Aanvraag (alle) toeslagen 2022-2023:
.Nieuwe aanvraag, wijziging € 40,–
.Intrekken € 0,-

Overige tarieven Particulier:
– M (emigratie)of F Biljet (overlijden € 125,-
– Aangifte erfbelasting: Tarief afhankelijk grootte nalatenschap minimum tarief € 100
– Beantwoorden vragenbrief/bezwaarschrift belastingdienst/toeslagen: minimumtarief € 50,-
Voorrijkosten, in alle gevallen € 50,– Geldt niet voor afspraken jaaraangifte ib 2022.

SMS-berichten, E-Mail en Whatsapp berichten worden gratis in behandeling genomen en zo mogelijk binnen 3 x 24 uur beantwoord. (let wel! niet in het weekend)
Indien hier werkzaamheden uit voortvloeien, bijvoorbeeld aangiften doen/berekeningen maken etc., worden hiervoor kosten, conform deze tarievenlijst, in rekening gebracht. Minimaal starttarief € 50,00.

================================================================================
FinAdKo Administraties (Voor zelfstandigen, ZZP-ers, inkomsten niet in dienstbetrekking verricht)
Voeren van uw administratie? tarief is afhankelijk van de grootte van uw administratie.

Vraag om een gratis 1e kennismakingsgesprek!!
LET OP!!Adviezen en werkzaamheden tijdens dit gesprek worden wel in rekening gebracht. Dat u hoort dan direct (geen verrassingen achteraf)
Wij werken, indien u dat wenst, met een maandelijks vast voorschotbedrag, wel zo makkelijk.

Aangifte omzetbelasting per tijdvak en/of suppletie per aangifte € 30,-.
Aangifte “Ondernemers” Inkomstenbelasting € 200,-.
Invoer gegevens voor uw administratie: Afhankelijk grootte administratie, prijs op aanvraag

Tarieven Loonadministratie:
Sinds 1 januari 2020 besteden wij deze werkzaamheden uit aan een derden partij.
================================================================================

Spelregels Aangifte Inkomstenbelasting 2022 (1 Maart – 30 april 2023):
Welke gegevens nodig? Klik hier voor de checklist.

-Woont u buiten de regio Almere en u wilt de aangifte door ons laten verzorgen, dat kan!
U stuurt de gegevens per e-mail naar ons toe. Wij nemen, voordat de aangifte naar de belastingdienst gaat, altijd eerst contact met u op. let op geen bezoek buiten Almere-Lelystad)!!

Bij opdrachtverlening verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden alsmede tarievenlijst 2023

Almere Buiten, 1 maart 2023