Jaim Design

Tarieven FinAdKo

Tarievenlijst 2020

FinAdKo – BELASTINGADVIESBUREAU KOKKEEL Aangifte Particulier 
Uitsluitend Contante betaling, vooruitbetaling, afgegeven betaallink of iDeal. Bij geen betaling wordt de aangifte na ontvangst betaling doorgestuurd naar de belastingdienst Voor particulieren helaas geen factuurbetaling meer mogelijk (conform Algemene Voorwaarden)

Aangifte Inkomstenbelasting Particulier IB2019:
(Inclusief voorrijkosten/behandelingskosten gedurende 1 uur, controle, recht, op juiste voorschotbeschikking Toeslagen 2020). De aanvraag Toeslagen (indien nodig) worden apart in rekening gebracht.
– Alleenstaande / 1 persoon uitsluitend loondienst/uitkering: € 60,-
– 2 personen (fiscaal partner) beide uitsluitend in loondienst/uitkering: € 75,-
– controle door uzelf ingevulde aangifte, zonder aanvullende werkzaamheden(uitsluitend advies) € 45,-

– Inwonende kinderen binnen het gezin (geen ondernemer): € 30,-
– Aangiften IB 2015-2018 (voorheen T-Biljet) strong>prijs op aanvraag
– Meerdere personen op 1 bezoekadres (geen partner/kind), per persoon € 45,-
Let op! Indien Inkomsten niet in dienstbetrekking ontvangen/als ZZP-er genoten dan wordt u, in de meeste gevallen, gezien als ondernemer. Zie hiervoor tarieven FinAdKo Consultancy-Administraties hieronder!

Verzoek voorlopige aanslag 2020 (bijv. aftrek hypotheekrente)
.Nieuwe aanvraag, wijziging apart bezoek € 50,–
.Wijziging of intrekken, gelijktijdig met aangifte IB 2018 € 40,-

Aanvraag (alle) toeslagen 2019-2020:
.Nieuwe aanvraag, apart bezoek € 60,–
.Wijziging of intrekken € 40,-
(Indien aanvraag geschiedt gelijktijdig met de aangifte IB 2019 € 0,-)

Overige tarieven Particulier:
– M of F Biljet € 125,-
– Aangifte erfbelasting: Tarief afhankelijk grootte nalatenschap
– Beantwoorden vragenbrief/bezwaarschrift belastingdienst/toeslagen: minimum tarief € 45,-
Voorrijkosten (Geldt niet voor jaaraangifte inkomstenbelasting particulier 2018) € 45,00 (incl. BTW) per bezoek

SMS-berichten, E-Mail en Whatsapp berichten worden gratis in behandeling genomen en zo mogelijk binnen 3 x 24 uur beantwoord. (let wel! niet in het weekend)
Indien hier werkzaamheden uit voortvloeien, bijvoorbeeld aangiften doen/berekeningen maken etc., worden hiervoor kosten, conform deze tarievenlijst, in rekening gebracht. Minimaal starttarief € 45,00.

================================================================================
FinAdKo CONSULTANCY – ADMINISTRATIES, Voor zelfstandigen, ZZP-ers, inkomsten niet in dienstbetrekking verricht
Voeren van uw administratie? tarief is afhankelijk van de grootte van uw administratie.

Vraag om een gratis 1e kennismakingsgesprek!!
LET OP!!Adviezen en werkzaamheden tijdens dit gesprek worden wel in rekening gebracht. Dat u hoort dan direct (geen verrassingen achteraf)
Wij werken met een maandelijks vast voorschotbedrag, wel zo makkelijk.

Aangifte omzetbelasting per tijdvak en/of suppletie per aangifte € 25,-.
Aangifte “Ondernemers” Inkomstenbelasting € 175,-.
Invoer gegevens voor uw administratie: Afhankelijk grootte administratie, prijs op aanvraag

Tarieven Loonadministratie:
Per 1 januari 2020 besteden wij deze werkzaamheden uit aan een derden partij.
================================================================================

Spelregels Aangifte Inkomstenbelasting 2019 (1 Maart – 30 april 2020):
-Wij komen bij u thuis (Almere), tijdsduur maximaal 3/4 uur) en gaan ervan uit dat alle benodigde stukken klaar liggen Deze worden dan gecontroleerd met de vooraf ingevulde aangifte (VIA).

Welke gegevens nodig? Klik hier voor de checklist.

-Woont u buiten de regio Almere en u wilt de aangifte door ons laten verzorgen, dat kan!
U stuurt de gegevens per e-mail naar ons toe. Wij nemen, voordat de aangifte naar de belastingdienst gaat, altijd eerst contact met u op.
Wij bezoeken uitsluitend bog klanten in Almere en Lelystad, tenzij anders overeengekomen.

-Altijd bij Verhindering/Afwezigheid:
Indien een afspraak niet uiterlijk 24 uur voorgaande aan deze afspraak wordt geannuleerd brengen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen, minimum tarief € 45,00. Bij afwezigheid, zonder afzegging, brengen wij dan ook de gemaakte reiskosten (€ 0,20/km) in rekening.

Algemene voorwaarden:
Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, welke voor u hieronder beschikbaar zijn. Deze kunt u hieronder downloaden.

Bij opdrachtverlening verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de tarievenlijst 2019.

Almere Buiten, 1 januari 2020