Jaim Design

Toeslagen

U komt in 2023 aanmerking voor
huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget?

De dienst Toeslagen is een apart onderdeel van de Belastingdienst. Zij regelen en verwerken, met betrekking tot toeslagen en het kindgebonden budget, alle aanvragen.

Het verzamelinkomen op uw aangifte inkomstenbelasting vormt het toetsingsinkomen van dat jaar. Ook dit jaar zijn er weer verschillende toeslagen waarvoor u, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking zou kunnen komen.

Voor de volgende toeslagen kunt u in aanmerking komen:
* kindgebondenbudget
* zorgtoeslag
* huurtoeslag
* kinderopvangtoeslag
LET OP! U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u deze toeslag (voor die maanden) mis.

U kunt met behulp van Uw DigID zelf inloggen op: “Mijn toeslagen.nl” www.toeslagen.nl . U kunt hier wijzigingen in inkomen of samenstelling gezin doorgeven.

Heeft u de beschikking 2023 ontvangen? Controleer deze goed!
Onze ervaring is dat het toetsingsinkomen vaak afwijkt van de huidige inkomsten, aangezien als basis het verzamelinkomen van 2022 wordt gehanteerd. Het kan zijn dat uw inkomen over 2023 een stuk hoger ligt. Pas derhalve dit inkomen aan, om problemen te voorkomen!!
U kunt aan deze voorlopige beschikking geen rechten ontlenen. U bent en blijft altijd verantwoordelijk.

Kindgebonden budget 2023:
Hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen, hangt af van het (gezamenlijk) inkomen en het aantal kinderen jonger dan 18 jaar alsook het maximale toeslagbedrag dat hoort bij dat aantal kinderen.
Wordt uw kind 12 of 16 jaar, en gaat het naar het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs? Dan krijgt u een hoger kindgebondenbudget.
Hebt u een kind van 16 of 17 jaar? Dan krijgt u een hoger bedrag uitbetaald.

Zorg- en Huurtoeslag 2023:
Afhankelijk van het (gezamelijk) gezinsinkomen kunt u hier recht op hebben. Bij huurtoeslag: als u een woning huurt, het huurbedrag. Er geldt een maximale huurgrens om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag (€ 808,06).

Let op! Bent u gehuwd of fiscaal partner dan vraagt één van de partners deze toeslag(en) aan. De andere partner is dan de Toeslagpartner! Hiermee worden veel fouten gemaakt, waardoor u risico loopt te veel toeslag te ontvangen, dat later terugbetaald moet worden.

Ontving u in 2022 al toeslagen dan ontvangt u over het thans lopend jaar 2023 vanzelf bericht hierover van de dienst Toeslagen.
NOGMAALS: Controleer vooral de inkomensgegevens héél goed. Als u te veel toeslagen heeft ontvangen, dan zal dit later terugbetaald moeten worden!

Voorgaand fiscaal jaar 2022
Heeft u in 2022 géén toeslagen ontvangen en blijkt uit de aangifte Inkomstenbelasting dat u hier wel recht op heeft, dan kunnen deze toeslagen met terugwerkende kracht aangevraagd worden.
Let op! U dient dit vóór 1 september 2023aan te vragen, tenzij u uitstel van inlevering van de aangifte inkomstenbelasting heeft gevraagd.
 
Wat kunnen wij nog meer voor u doen?
Wij kunnen u bij al deze vragen omtrent uw toeslagen behulpzaam zijn:
* De gegevens worden bij ons strikt vertrouwelijk behandeld.
* Ter controle maken wij een schatting van het inkomen.
* U hoeft niets te kopiëren, de inkomensgegevens zijn in vele gevallen al bekend.
* U ontvangt per e-mail een afschrift in PDF met datum dat de aanvraag/wijziging verstuurd is.

Voor informatie ga naar onze contact pagina en stuur uw bericht elektronisch naar ons.
Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op.