Jaim Design

Begroting & Budgetten

Begroting & Budgetten

Het maken van een goede begroting en een realistisch budget is strikt noodzakelijk om een juist bedrijfsresultaat te kunnen bereiken niet eenvoudig. Om die reden kunnen wij u hierbij assisteren;

• Samen met u, de ondernemer, berekenen mij wat de te verwachten omzetten en kosten zijn.

• Op basis van deze gegevens en ervaringscijfers maken wij hier samen met u een betrouwbare begroting van. Begrotingen zijn van belang voor de ondernemer, om zijn bedrijf te besturen en worden vaak gevraagd door eventuele financiers.

• Behalve de begroting maken wij ook voor de ondernemer een overzichtelijke cashflow prognose, zodat niet alleen de omzetten en de kosten, maar ook de uitgaven en de inkomsten inzichtelijk worden. Daarbij wordt vaak vergeten dat de ondernemer ook privé lasten heeft en die zullen dan ook uit de winst betaald moeten worden.

Bij een éénmanszaak neemt u geld op of boekt over naar een privérekening. Bij een vennootschap (v.o.f.) neemt u (ieder) een deel als privé op of boekt over naar uw privérekening. Dit wordt bijgehouden in een rekening-courant tussen vennoten en de v.o.f. Uiteraard vindt u deze in de jaarrekening terug.