Jaim Design

Liquiditeitsplanning

Liquiditeitsplanning

Met de prognoses als uitgangspunt en de eventuele cijfers uit het verleden maken wij per periode een planning van de inkomsten en de uitgaven.

U als ondernemer krijgt hierdoor een goed overzicht en op basis daarvan kunt u beslissen over het doen van (grote) uitgaven.

Eventuele financiers stellen het vaak op prijs als een ondernemer in het bezit is van een liquiditeitsplan.